Bodování
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


Bodovací tabulka

platná od 1.1.2010

pro licitovaný mariáš se základní sazbou 0,20 Kč

 

Stupeň Popis hry S výnosem Bez výnosu
Sedma Hlášená na 3 trumfy (sehraná nebo schválená) 5 7
  Hlášená na 2 trumfy (sehraná nebo schválená) 10 14
  Hlášená na 1 trumf (sehraná nebo schválená) 20 28
       
Sto Na 5 nebo 6 trumfů bez obou trumfových desítek 9 12
  Bonifikace za sto na 4 trumfy na netrumfovou hlášku 8 8
  Na 4 trumfy s oběma trumfovými desítkami 0 10
  Na 4 trumfy bez trumfové desítky 10 12
  Na 4 trumfy bez trumfového esa 12 16
  Na 4 trumfy bez obou trumfových desítek 18 24
  Bonifikace za sto na 3 trumfy na netrumfovou hlášku 16 16
  Na 3 trumfy s oběma trumfovými desítkami 16 20
  Na 3 trumfy bez trumfové desítky 20 24
  Na 3 trumfy bez trumfového esa 24 32
  Na 3 trumfy bez obou trumfových desítek 36 48
  Bonifikace za sto na 2 trumfy na netrumfovou hlášku 32 32
  Na 2 trumfy s oběma trumfovými desítkami 32 40
  Na 2 trumfy bez trumfové desítky 40 48
  Na 2 trumfy bez trumfového esa 48 64
  Na 2 trumfy bez obou trumfových desítek 72 96
  Bonifikace za sto na 1 trumf na netrumfovou hlášku 64 64
  Na 1 trumf – eso 80 96
  Na 1 trumf – desítku

Při ohlášení „Sto a Sedma“ na 4 nebo méně trumfů a uhrání obou závazků se přičítá ˝ PB za Sto.
96 128
 
       
Betl Za každé chytající eso, s výjimkou esa v barvě od betlovaného šesteráka * 10  
  Na šesteráka s chytákem v jedné barvě ** 5  
  Flek na pouze dvě nebo tři barvy v kartě   5
       
Durch Za každou barvu, která není ložená 10  
  Flek na chytáky v nejvýše dvou barvách ***   10
       
Dvě sedmy Na 4 pomocné 20 24
  Na 4 pomocné s hlášeným a vyhraným stem 24 30
  Na 4 trumfy **** 30 45
  Na 4 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 40 60
  Bonifikace za dvě sedmy na 4 trumfy bez trumfového esa 10 10
  Na 3 trumfy 60 90
  Na 3 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 80 120
  Bonifikace za dvě sedmy na 3 trumfy bez trumfového esa 20 20
  Na 2 trumfy 120 180
  Na 2 trumfy s hlášeným a vyhraným stem 160 240
  Bonifikace za dvě sedmy na 2 trumfy bez trumfového esa 40 40

 

*        Za nebetlovaného šesteráka s esem náleží hráči body jako za chytající eso, nelze již ale požadovat další body za šesteráka v této barvě.

**       Nárok na PB není, pokud byl ze šesteráka jediný chyták zabetlován nebo pokud z něho byla do talonu odložena jakákoliv z chytajících karet, bylo-li možné odložit cokoliv jiného.

***     Nárok na PB není, pokud dva chytáky jsou plonková esa.

****    Nárok na  PB za hru s výnosem není, měl-li  aktér k sedmě 3 nejvyšší trumfy, 6 uzavřených pomocných a obě další esa.

*****  Bonifikace za hru s výnosem se nevztahuje na případ, kdy má aktér všech osm pomocných

Prováděcí ustanovení

·         Na prémiové body (PB) dle této tabulky má nárok každý hráč, který ohlásí a vyhraje některou z popsaných her, případně který úspěšně dá některý z popsaných fleků na hry Betl nebo Durch.

·         Byly-li jako trumfovní barva ohlášeny červené, sazba PB se zdvojnásobuje.

·         Je-li splněno více kritérií, PB se sčítají, nicméně zvýšené PB za hru bez výnosu lze započítat jen u kritéria s nejvyšším bodovým ohodnocením a ostatní se přičítají již jen jako s výnosem. Například 2x7 se stem bez výnosu hlášené a vyhrané na 4 trumfy a 4 pomocné bez trumfového esa hrané na netrumfovou hlášku =

60   za Dvě sedmy se stem na 4 trumfy bez výnosu plus

10   Bonifikace za Dvě sedmy na 4 trumfy hrané bez trumfového esa plus

24   za Dvě sedmy se stem na 4 pomocné s výnosem plus

12   za Sto na 4 trumfy bez esa s výnosem plus

8    Bonifikace za Sto na 4 trumfy hrané na netrumfovou hlášku = 114 PB.

Výše uvedené pravidlo o započítávání kritérií s nižším bodovým ohodnocením jen jako s výnosem neplatí pro hru Dvě sedmy se stem na 4 trumfy s oběma ostrými bez výnosu. V tomto případě má aktér nárok též na 10 PB za sto na 4 trumfy s oběma ostrými bez výnosu.

·         Jakoukoliv hru za 50 a více PB (u červených již od případných 25 PB x 2), je nutno zapsat na stolový lístek, jinak nemusí být uznána v celém rozsahu. U her složených je vhodné psát jednotlivé sčítané PB.

·         Nárok na PB není:

1)       v případech uvedených pod tabulkou

2)       obecně při ložených, nesehratelných nebo nevyhratelných hrách,

3)       za vyhrané Dvě sedmy při ohlášení závazku Dvě sedmy se stem, pokud na začátku hry stály proti čtyři nebo více pomocných v jedné ruce,

4)       při renoncu protistrany, pokud v jeho okamžiku již byla hra prohraná nebo nebyla vyhratelná při dodržení běžných herních postupů při obraně (podrobně viz Pravidla)

5)       při renoncu u hry hodnocené 50 a více PB, pokud body volícímu hráči nepřizná přivolaný rozhodčí,

6)       u hráče, který se dopustil renoncu. 


 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.