Bodování
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE

ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE

BODOVACÍ TABULKA PRO LICITOVANOU ČTYŘKU - HONEROVÝ MARIÁŠ

(platná od 1.7.2021)

 

1) Schválená hra - bez „re“ na hru nebo bez fleku na honera se nehraje a proplatí se hodnota hry + případný paušál

za nízký počet trumfů na ruce aktéra (toho, kdo ohlásil závazek):

s výnosem / bez výnosu

a) za sedmu se platí základ (2 / 4 Kč) + paušál 2,-Kč za bod : na 3 trumfy 1 2 body (červená x2)

na 2 trumfy 2 3 body (červená x2)

na 1 trumf 3 4 body (červená x2)

b) za osmu a devítku se platí - základ (2 / 4 Kč)

- zvýšený základ (4 / 6 Kč) na 3 a méně trumfů

2) Sehraná hra - připisují se PB (prémiové body) – viz příloha

- maximální počet fleků je 4 (+ limit 500 Kč)

- každý flek násobí předcházející hodnotu 2x

- červené platí dvojnásob (vyjma osmy a devítky na tři a méně trumfů + Č dvě sedmy)

 

Výše platby pro hodnotu 1,-Kč (základ + v případě bodované hry 2,-Kč za každý bod):

ZÁKLAD ČERVENÁ TRUMF

Kč Kč max. Kč (4 fleky)

sedma 2,- 4,-

64,-

sedma hlášená na 3 a méně trumfů na ruce aktéra 2,- + 2,-Kč za každý bod 4,- + 4,-Kč

za každý bod

64,- + 112,- na 1 trumf

osma, devítka (hlášená) 2,- 4,-

64,-

osma, devítka-hlášená na 3 a méně trumfů na ruce aktéra 4,- bez bodů 6,- bez bodů . (snížená sazba)

96,-

sto 4,- 8,-

128,- za každou . desítku přes

betl 15,-

x

240,-

durch 30,-

x

480,-

dvě sedmy 40,- + 2,- Kč . za každý bod 60,- + 4,-Kč za bod . (snížená sazba)

960,-

S platností od 1.11.2020 dochází k následujícím úpravám:

1) Limit jedné platby 500 Kč. V případě, že aktér hraje sám, platí limit každému hráči, resp. dostává od každého hráče.

2) Při hře betl a durch flekuje každý z hráčů obrany sám za sebe. Tedy každý se postupně samostatně vyjádří k flekování. Případné „re“ aktéra (resp. „“boty“) platí pro všechny flekující zároveň, nelze dát „re“ pouze někomu.

3) Body za hru „hlášená sedma na 3 trumfy a vyhraná“ se snižují z původní sazby 7 a 10 bodů na 5 a 7 bodů.

S platností od 1.7.2021 dochází k následujícím úpravám:

Při hře sto a 7 musí být hlášená sedma na ruce aktéra. V opačném případě se jedná o renonc a aktér uhradí vítězné straně předpokládanou výši hry, která by se hrála nebýt křivé licitace 100+7.

Řešení renonců – dohodou, případně na vyžádání protistrany ve výši hry, a to tak, jak by proběhla při předpokládané sehrávce. Za spoluhráče platí autor renoncu. V případě prohry protistrana neplatí nic, výši hry uhradí spoluhráči autor.

Pravidla pro ukazování karet:

Oznámení ložené hry („zbytek za mnou“) i po částečně sehrané hřeje povinnost. Sehrávka dalšího štychu je považována za míchání karet. Po výnosu do štychu, po kterém je již hra ložená, tuto skutečnost aktér oznámí a vyzve ostatní hráče, aby si srovnali barvy. Poté vyloží svoje karty, ostatní hráči je neukazují. Před sbíráním karet pro snímání do další hry musí být v ukázaných kartách i v balíčcích, které nebyly sehrány (zůstaly hráčům v ruce), karty složené podle barev.

Při nárokování platby paušálu za honery v případě schválené hry (včetně fleku pouze na hru) musí aktér ukázat všechny karty, a to zejména v konečné podobě složení karet po přeskládání podle barev. Ostatní hráči karty neukazují.

Při hře betl, po výnosu do druhého štychu vyloží všichni hráči karty (zároveň, nikoliv postupně). V případě oznámení aktéra „zaplatím“ ihned po výnosu do druhého štychu však neukazuje karty nikdo.

 

Prémiové body (PB) pro licitovanou čtyřku – honerový mariáš: VÝNOS

 

s

BEZ

sedma

hlášená na 3 trumfy a vyhraná

5

7

hlášená na 2 trumfy a vyhraná

10

14

 

hlášená na 1 trumf a vyhraná

20

28

sto

hlášené a vyhrané na 4 trumfy na dvacku

10

10

 

hlášené a vyhrané na 3 a méně trumfů na dvacku

20

20

 

hlášené a vyhrané bez obou trumfových desítek

10

12

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy s oběma trumfovými desítkami

 

10

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez trumfové desítky

10

12

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez trumfového esa

12

18

 

hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez obou trumfových desítek

24

30

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy s oběma trumfovými desítkami

20

30

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez trumfové desítky

26

32

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez trumfového esa

32

40

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy bez obou trumfových desítek

40

55

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy s oběma trumfovými desítkami

50

60

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez trumfové desítky na dvacku

60

70

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez trumfového esa na dvacku

70

90

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy bez obou trumfových desítek

55

70

 

hlášené a vyhrané na 1 trumf – eso

90

110

 

hlášené a vyhrané na 1 trumf – desítku

110

130

betl *

vyhraný na chytající esa – za každé eso vyjma esa z betlovaného šesteráka

10

 
 

vyhraný na 6 karet s chytákem v jedné barvě i bez esa **

5

 
 

vyhraný na 5 karet v jedné barvě a pouze s esem

20

 

durch***

vyhraný 2-6 karet v barvě s esem bez krále

10

 
 

vyhraný na barvu v ruce bez esa

10

 
 

vyhraný na řadu karet v barvě (2-5) s esem bez čtyřky

20

 

dvě sedmy

hlášené a vyhrané na 4 trumfy a 4 pomocné

 

10

 

hlášené a vyhrané na 3 pomocné

20

24

 

hlášené a vyhrané na 3 pomocné s hlášeným a vyhraným stem

24

30

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy

26

32

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy s hlášeným a vyhraným stem

30

36

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy a 3 pomocné

40

50

 

hlášené a vyhrané na 3 trumfy a 3 pomocné s hlášeným a vyhraným stem

60

80

 

hlášené a vyhrané na 2 pomocné

70

90

 

hlášené a vyhrané na 2 pomocné s hlášeným a vyhraným stem

80

100

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy

110

150

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy s hlášeným a vyhraným stem

150

180

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy a 3 pomocné

180

220

 

hlášené a vyhrané na 2 trumfy a 3 pomocné s hlášeným a vyhraným stem

240

300

* po výnosu do druhého zdvihu se hraje betl s otevřenými kartami

** neplatí v případě vynesení krále od chytací barvy do prvního zdvihu při 6 kartách od jedné barvy bez esa

*** durch hraje aktér pouze sám, nikoliv "s chytrým".

Je-li splněno více kritérií, lze sčítat i prémie. Zvýšenou prémii za hry bez výnosu lze započítat jen 1x (ostatní jako s výnosem). Například sto bez výnosu hlášené a vyhrané na 4 trumfy bez trumfového esa hrané na dvacku = 18 + 10 = 28 PB. Pokud hráč úspěšně sehraje hru neuvedenou v bodovací tabulce, obdrží dvojnásobek PB za nejbližší nižší srovnatelnou hru. O přidělení PB v tomto případě rozhodne vždy rozhodčí.

U her sto se trumfy spoluhráčů sčítají.

PB s výnosem platí i při výnosu spoluhráče aktéra, stejně jako u 2x7. U hlášené 7 se PB při výnosu spoluhráče aktéra počítají jako bez výnosu.

Tiché uhrané sto se platí. Tiché honery uhrané i zabité se platí.

Nárok na body není:

obecně při ložených, nesehratelných nebo nevyhratelných hrách

při betlu na šesteráka s chytákem 7 – spodek + král, pokud je král vynesen do prvního zdvihu

při renoncu na bodovací hru, která byla v okamžiku renoncu již prohraná

u hráče, který udělal renonc

 


 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.