Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


                  Gól 2019

G Ó L   2019
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Baťa K2 18 14 9 37 304 100 5 27
2 Podskalák WIN 14 13 6 31 155 206 5 20
3 Luděk TAL 12 12 4 28 200 130 5 16
4 Noa K2 15 11 3 25 60 103 5 18
5 Ota BAB 13 10 2 23 70 17 5 15
6 Michelle WIN 8 9 1 18 -18 183 5 9
7 Betlfurt BAB 13 8   17 95 79 5 13
8 Havel PRL 8 7   13 114 7 5 8
9 Martin HON 7 6   12 -100 158 5 7
10 Cbm PRL 6 5   11 -187 151 5 6
11 Jeťák BAB 5 4   5 -151 57 5 5
12 Vláďa TAL 8 3   9 -43 79 5 8
13 Dja PRL 2 2   3 -231 25 5 2
14 Alena WIN 1 1   2 -268 15 5 1

 

G Ó L 2019 Místo:   Tankárna Datum:     8.10.2019
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Dja -45 0 -45 1 -63 0 -63 0 -24 10 -14 0 -77 5 -72 0 -194 13 1 13 26 13 15
2 Luděk 55 60 115 2 89 60 149 4 35 10 45 4 35 0 35 2 344 2 12 2,5 4,5 2 130
3 Cbm 66 58 124 4 -93 21 -72 0 -73 24 -49 0 48 48 96 2 99 6 6 9,5 15,5 8 151
4 Noa 32 10 42 4 15 5 20 2 -20 0 -20 1 22 54 76 4 118 5 11 4,5 9,5 4 69
5 Betlfurt -9 14 5 2 -26 5 -21 1 7 0 7 2 31 60 91 4 82 7 9 6 13 7 79
6 Jeťák 4 0 4 1 -111 5 -106 0 -69 0 -69 0 -28 0 -28 0 -199 14 1 13 27 14 5
7 Baťa 36 22 58 4 91 48 139 4 66 20 86 4 66 0 66 2 349 1 14 1 2 1 90
8 Vláďa 19 12 31 2 41 60 101 4 -59 0 -59 0 -78 7 -71 0 2 11 6 9,5 20,5 11 79
9 Podskalák -55 16 -39 0 56 48 104 4 75 58 133 4 110 0 110 4 308 3 12 2,5 5,5 3 122
10 Ota 18 0 18 4 22 12 34 2 25 0 25 4 -11 0 -11 1 66 8 11 4,5 12,5 6 12
11 Havel 5 7 12 2 5 0 5 1 14 0 14 2 12 0 12 1 43 9 6 9,5 18,5 9 7
12 Michelle -23 20 -3 0 33 0 33 2 19 0 19 2 -20 163 143 4 192 4 8 7 11 5 183
13 Alena -76 0 -76 0 -56 10 -46 0 15 0 15 1 -86 0 -86 0 -193 12 1 13 25 12 10
14 Martin -27 5 -22 0 -3 50 47 2 -11 0 -11 2 -24 37 13 2 27 10 6 9,5 19,5 10 92

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Dja -45 0 -45 1   Dja -63 0 -63 0   Noa -20 0 -20 1   Dja -77 5 -72 0
1 Luděk 55 60 115 2 1 Betlfurt -26 5 -21 1 1 Jeťák -69 0 -69 0 1 Noa 22 54 76 4
  Cbm 66 58 124 4   Podskalák 56 48 104 4   Podskalák 75 58 133 4   Baťa 66 0 66 2
  Alena -76 0 -76 0   Michelle 33 0 33 2   Havel 14 0 14 2   Ota -11 0 -11 1
  Noa 32 10 42 4   Cbm -93 21 -72 0   Vláďa -59 0 -59 0   Luděk 35 0 35 2
2 Betlfurt -9 14 5 2 2 Baťa 91 48 139 4 2 Ota 25 0 25 4 2 Betlfurt 31 60 91 4
  Jeťák 4 0 4 1   Havel 5 0 5 1   Michelle 19 0 19 2   Vláďa -78 7 -71 0
  Martin -27 5 -22 0   Martin -3 50 47 2   Alena 15 0 15 1   Havel 12 0 12 1
  Baťa 36 22 58 4   Luděk 89 60 149 4   Dja -24 10 -14 0   Cbm 48 48 96 2
3 Vláďa 19 12 31 2 3 Jeťák -111 5 -106 0 3 Luděk 35 10 45 4 3 Jeťák -28 0 -28 0
  Podskalák -55 16 -39 0   Ota 22 12 34 2   Martin -11 0 -11 2   Michelle -20 163 143 4
  Ota 18 0 18 4   Noa 15 5 20 2   Cbm -73 24 -49 0   Podskalák 110 0 110 4
4 Havel 5 7 12 2 4 Vláďa 41 60 101 4 4 Betlfurt 7 0 7 2 4 Alena -86 0 -86 0
  Michelle -23 20 -3 0   Alena -56 10 -46 0   Baťa 66 20 86 4   Martin -24 37 13 2

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř
1 Baťa 45 10 55 1
2 Luděk -14 0 -14 3
3 Podskalák -31 84 53 2
4 Noa 11 34 45 4
5 Michelle -27 0 -27 6
6 Ota 16 5 21 5
7 Betlfurt 92 0 92 7
8 Cbm -135 0 -135 10
9 Havel 78 0 78 8
10 Martin -35 66 31 9
11 Vláďa 34 0 34 12
12 Alena -65 5 -60 14
13 Dja -22 10 -12 13
14 Jeťák 53 52 105 11

 

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.