Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


     GrandSloap 2023

G R A N D S L O A P   2 0 2 3
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Petr K2 14 11 18 39 85 150 5 32
2 Betlfurt BAB 12 10 12 32 85 55 5 24
3 Baťa K2 8 9 8 25 102 139 5 16
4 Noa K2 11 8 6 21 -9 64 5 17
5 Martin TAL 9 7 4 18 -79 107 5 13
6 David BAB 9 6 2 16 8 54 5 11
7 Havel TAL 8 5   13 113 5 5 8
8 Jeťák BAB 9 4   9 28 98 5 9
9 Ota BAB 8 3   9 -49 0 5 8
10 Podskalák WIN 7 2   8 -204 141 5 7
11 Kája BAB 5 1   6 -80 63 5 5

 

G S   2023 Místo:   Restaurace Na Hřišti, Štěrboholy Datum:     14.06.2023
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Petr 37 0 37 2 53 10 63 4 92 92 184 4 -125 0 -125 0 159 3 10 1,5 4,5 1 102
2 Betlfurt 55 36 91 4 17 0 17 2 -91 0 -91 0 105 0 105 4 122 4 10 1,5 5,5 3 36
3 Podskalák -204 17 -187 0 12 12 24 2 -21 0 -21 0 62 88 150 4 -34 10 6 8,5 18,5 10 117
4 Ota 20 0 20 1 -63 0 -63 1 88 0 88 4 -104 0 -104 0 -59 11 6 8,5 19,5 11 0
5 Jeťák 145 68 213 4 -70 0 -70 0 -100 0 -100 0 -32 0 -32 1 11 7 5 10,5 17,5 9 68
6 Baťa -54 18 -36 0 116 25 141 4 -24 49 25 2 91 40 131 2 261 1 8 4 5 2 132
7 Martin 6 36 42 2 32 10 42 2 -85 15 -70 1 -35 10 -25 2 -11 9 7 6,5 15,5 7,5 71
8 Kája -41 0 -41 0 -4 5 1 1 45 58 103 4 -38 0 -38 0 25 5 5 10,5 15,5 7,5 63
9 Noa 35 15 50 4 -85 0 -85 0 10 20 30 2 -28 24 -4 1 -9 8 7 6,5 14,5 6 59
10 Havel 39 5 44 2 -45 0 -45 0 93 0 93 2 106 0 106 4 198 2 8 4 6 4 5
11 David -38 12 -26 1 37 12 49 4 -7 10 3 1 -2 0 -2 2 24 6 8 4 10 5 34

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Petr 37 0 37 2   Podskalák 12 12 24 2   Petr 92 92 184 4   Petr -125 0 -125 0
1 Betlfurt 55 36 91 4 1 Kája -4 5 1 1 1 Jeťák -100 0 -100 0 1 Podskalák 62 88 150 4
  Baťa -54 18 -36 0   Havel -45 0 -45 0   Martin -85 15 -70 1   Baťa 91 40 131 2
  David -38 12 -26 1   David 37 12 49 4   Havel 93 0 93 2   Noa -28 24 -4 1
  Podskalák -204 17 -187 0   Ota -63 0 -63 1   Betlfurt -91 0 -91 0   Betlfurt 105 0 105 4
2 Ota 20 0 20 1 2 Baťa 116 25 141 4 2 Ota 88 0 88 4 2 Jeťák -32 0 -32 1
  Jeťák 145 68 213 4   Martin 32 10 42 2   Noa 10 20 30 2   Martin -35 10 -25 2
  Havel 39 5 44 2   Noa -85 0 -85 0   David -7 10 3 1   Kája -38 0 -38 0
  Martin 6 36 42 2   Petr 53 10 63 4   Podskalák -21 0 -21 0   Ota -104 0 -104 0
3 Kája -41 0 -41 0 3 Betlfurt 17 0 17 2 3 Baťa -24 49 25 2 3 Havel 106 0 106 4
  Noa 35 15 50 4   Jeťák -70 0 -70 0   Kája 45 58 103 4   David -2 0 -2 2

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř
1 Petr 28 48 76 1
2 Baťa -27 7 -20 3
3 Betlfurt -1 19 18 2
4 Havel -80 0 -80 7
5 David 18 20 38 6
6 Noa 59 5 64 4
7 Martin 3 36 39 5
8 Kája -42 0 -42 11
9 Jeťák 85 30 115 8
10 Podskalák -53 24 -29 10
11 Ota 10 0 10 9

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.