Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


          Masters 2022

M A S T E R S   2022
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Ota BAB 16 9 9 30 168 5 5 25
2 Luděk TAL 16 8 6 28 149 105 5 22
3 Baťa K2 8 7 4 19 37 19 5 12
4 Podskalák WIN 12 6 3 17 63 145 5 15
5 Jeťák BAB 10 5 2 15 -5 53 5 12
6 Noa K2 8 4 1 13 -244 124 5 9
7 Martin TAL 10 3   9 56 241 5 10
8 Petr K2 8 2   8 5 20 5 8
9 Betlfurt BAB 2 1   3 -229 10 5 2

 

M A S T E R S  2022 Místo:   Na Hrádku Datum:     18.01.2023
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
  Baťa 15 7 22 2 -62 0 -62 0 111 0 111 2 28 12 40 4 111 3 8 4,5 7,5 3 19
1 Ota 48 0 48 4 -3 5 2 2 57 0 57 4 29 0 29 2 136 2 12 2 4 2 5
  Martin -63 0 -63 0 21 58 79 4 13 20 33 2 -15 35 20 0 69 5 6 7,5 12,5 6,5 113
  Betlfurt -111 0 -111 0 -20 10 -10 0 32 0 32 2 -24 0 -24 0 -113 9 2 9 18 9 10
2 Podskalák 35 12 47 2 11 16 27 2 -71 0 -71 0 48 29 77 4 80 4 8 4,5 8,5 4 57
  Noa 76 10 86 4 -34 18 -16 0 -225 38 -187 0 -6 58 52 4 -65 8 8 4,5 12,5 6,5 124
  Luděk 40 65 105 4 37 0 37 4 58 40 98 4 -4 0 -4 2 236 1 14 1 2 1 105
3 Petr -37 0 -37 0 -1 0 -1 2 114 20 134 4 -77 0 -77 0 19 7 6 7,5 14,5 8 20
  Jeťák -3 24 21 2 51 0 51 4 -89 0 -89 0 21 29 50 2 33 6 8 4,5 10,5 5 53

 

 
KOLO 1
KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Baťa 15 7 22 2   Baťa -62 0 -62 0   Baťa 111 0 111 2   Baťa 28 12 40 4
1 Ota 48 0 48 4 1 Podskalák 11 16 27 2 1 Noa -225 38 -187 0 1 Betlfurt -24 0 -24 0
  Martin -63 0 -63 0   Jeťák 51 0 51 4   Petr 114 20 134 4   Luděk -4 0 -4 2
  Betlfurt -111 0 -111 0   Ota -3 5 2 2   Ota 57 0 57 4   Ota 29 0 29 2
2 Podskalák 35 12 47 2 2 Noa -34 18 -16 0 2 Betlfurt 32 0 32 2 2 Podskalák 48 29 77 4
  Noa 76 10 86 4   Luděk 37 0 37 4   Jeťák -89 0 -89 0   Petr -77 0 -77 0
  Luděk 40 65 105 4   Martin 21 58 79 4   Martin 13 20 33 2   Martin -15 35 20 0
3 Petr -37 0 -37 0 3 Betlfurt -20 10 -10 0 3 Podskalák -71 0 -71 0 3 Noa -6 58 52 4
  Jeťák -3 24 21 2   Petr -1 0 -1 2   Luděk 58 40 98 4   Jeťák 21 29 50 2

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř BSF BUS
1 Luděk 18 0 18 2 6 2
2 Ota 37 0 37 1 9 4
3 Baťa -55 0 -55 3 4 0
4 Podskalák 40 88 128 4 3 4
5 Jeťák 15 0 15 5 2 2
6 Noa -55 0 -55 6 1 0
7 Martin 100 128 228 7   4
8 Petr 6 0 6 8   2
9 Betlfurt -106 0 -106 9   0

 

 

 

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.