Předpisy Sloapslamu
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 

Systém stanovení termínů ligových utkání

Datum, čas a místo utkání ligového kola musí být vyhlášeno 30 dní před jeho konáním. Datum konání lze dodatečně měnit pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem soupeřů. Čas zahájení a místo konání může být pořadatelem změněno nejpozději týden před konáním. V případě souhlasu všech kapitánů je možné termín i místo měnit i po uplynutí stanovené lhůty. V případě, že nedojde k dohodě jinak, pořádající tým zašle soupeřům s dostatečným předstihem (alespoň měsíc a týden před uvažovaným termínem) písemný návrh TŘÍ termínů (všechny mohou být v libovolné všední dny určeného měsíce, maximálně však dva z nich v průběhu jednoho týdne, rovněž nelze navrhnout třikrát stejný den v týdnu, např. tři pátky). Každý ze soupeřů má právo veta na jeden z navržených termínů. Toto právo může uplatnit do 7 dnů od oznámení návrhu. Následně pořadatel určí konkrétní datum, místo a čas zahájení prvního kola (2.kolo utkání bude automaticky zahájeno 90 minut a třetí 180 minut od stanoveného času 1.kola). Tuto informaci předá ke zveřejnění na webu nejpozději 30 dní před uskutečněním utkání.
 

Výklad pravidla:  všichni tři soupeři se mohou dohodnout na jakýkoliv den včetně neděle. Jestliže ale dohoda není možná, napíše pořadatel nejpozději měsíc a týden před prvním z navržených termínů mail kapitánům soupeře, kde navrhne 3 "úřední" termíny, ze kterých si každý ze soupeřů může dva vybrat tím, že jeden z návrhů zavetuje. Vznikne tak minimálně jeden akceptovatelný termín pro všechny. V případě, že se k návrhu do 7 dnů soupeři nevyjádří,pořadatel jeden termín vybere a pouze to všem oznámí.

 

 

 

 

 

Page size and layout can be adjusted according to your information needs.

Copyright ? 2000 Company Name.All rights reserved.