Rada kapitánů
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


Rada kapitánů

Zápis zrady kapitánů SloapSlamu 2.ledna 2023 21:0022:30, videokonference přes Google Meet

Zúčastnili se: Michelle (WIN), Petr (K2), Luděk (TAL), Buratino (BAB), Kudyd (dosluhující ředitel), Betlfurt(nově zvolený ředitel)

Zapsal: dosluhující ředitel

Věc     Typ     termín     Zodpovídá

1. Ředitel přednesl stav pokladny, bez připomínek.

2. Kapitáni pro 2023:Michelle (WIN), Petr (K2), Luděk (TAL), Buratino (BAB)

3, Volba ředitele pro 2023-kandidáti:Alena (WIN)-0 Noa (K2)-0 Martin (TAL)-0 Betlfurt (BAB)-3 hlasyzvolen v 1.kole ředitelem1 kapitán(ka) se zdržel(a)

4, Kalendář SloapSlamu2023 Odsouhlasen hlavní hrací denprvní středa v měsíci 18:00po vzoru, kromě Vánočního turnaje (tradičně neděle odpoledne)1.kolo mimořádně druhou středu 11.1

5. Hrací hospodyžádná hospoda nebyla pro letošní rok vetována.Kandidují na hospodu:-Na Hrádkuzkontrolovat-Na Slamníkuzkontrolovat

6. Kalendář na další rokypokračujeme dál (první středa vměsíciv lednu, ...). Lospodle pořadí v loňském roce.

7. Výzvy 2023 pro ředitele-webaby víc složil-aktualizace ústavy.

 

 

Zápis z rady kapitánů SloapSlamu

25.ledna 2022 21:00 – 21:45, Google Meet

Zúčastnili se: Michelle (WIN), Petr (K2), Luděk (TAL), Kája (BAB), Kudyd (ředitel)

Zapsal: ředitel

#

Věc

Typ

termín

Zodpovídá

1

Výsledky turnaje Masters zůstávají tak, jak byly s chybou vyhodnocení pořadí hráčů po základní části odehrány.

R

 

 

2

Po odehrání posledního rozdání stolu hráči nesmí od stolu odcházet, dokud nejsou spočítány a zkontrolovány finance, a  dopsán a zkontrolován zápis s výsledky stolu.

R

 

 

3

Hráč se smí dožadovat revize výsledku stolu nejpozději do zahájení dalšího kola ligy/turnaje. Po posledním kole do vyhlášení výsledků po skončení utkání konci ligy/turnaje.

 

 

 

4

Před posledním kolem turnaje jednotlivců musí být detailně vyhlášeny výsledky a umožněn hráčům čas si své výsledky zkontrolovat a případně žádat o opravu.

R

 

 

5

Při lize i turnajích budeme dodržovat 15min přestávky pro klid na dopsání zápisů stolů a jejich přepsání do počítače. A také případně na protesty.

R

 

 

6

Pro turnaje jednotlivců vybereme lokály, kde mají ideálně do 23:30 (23:00 je minimum).

R

 

 

7

Pořadatel turnajů jednotlivců vždy zajistí počítač se vzorovou samopočítací tabulkou (uložena na webu ve formátu Excel).

R

 

 

8

Zahájení 2.kola ligy se po dohodě kapitánů předune na 17:30. To je čas rozdávání do prvního kola. Případné pozdní příchody budou penalizovány dle Ústavy (-1PB za každou započatou minutu zpoždění).

R

 

 

 

 

 

Zápis z RK č.1/2022 ze dne 9.1.2022 

Zápis z rady kapitánů SloapSlamu

(2.verze opravena 13.ledna 14:00)

9.ledna 2022 20:00 – 21:30, Google Meet

Zúčastnili se: Michelle (WIN), Petr (K2), Luděk (TAL), Kudyd (ředitel)

Omluveni: Kája (BAB) – pověřil ředitele, aby jej zastoupil při hlasování

Zapsal: ředitel

#

Věc

Typ

termín

Zodpovídá

1

Rada kapitánů je aktuálně 5členná – kapitáni všech 4 družstev SloapSlamu a ředitel (ŘS).

I

 

 

2

Hracím dnem pro všechny soutěže SloapSlamu v roce 2022 je středa. Není-li dále stanoveno jinak, pak podle tohoto klíče

-        liga družstev – první středa v měsíci

-        turnaje jednotlivců – třetí středa v měsíci

R

 

 

3

Do ligy družstev 2022 vstupují 4 družstva – BAB, K2, TAL, WIN.
Rozpis zápasů ligy 2022 je v příloze č.1.
Pozn.: Družstvo Pražských Lam neprojevilo zájem o účast. Jediný Ota Havel by rád hrál za některé z jiných družstev, pravděpodobně jej na soupisku připíše Talon.

R

 

 

4

Turnaj Masters se pořádá ve středu 19.ledna od 17:00 v Tankárně Řepy Petr (zastupuje v tomto vedoucího SAŽ Baťu).
Bude se hrát systémem jako turnaje poháru jednotlivců, tj. na 4 kola + 1 finálové, všechna kola po 60minutách.

Úkoly:

-        Petr udělá všechno, co lze, aby za nominované, co by případně nemohli přijít, byli na místě příslušní náhradníci a turnaj se odehrál v 9 hráčích.

-        Petr zajistí, aby na místě byl po celou dobu turnaje někdo, kdo bude plnohodnotně vykonávat roli pořadatele. Luděk se nabízí, že by toto v případě Petrova zájmu mohl zajistit.

-        Michelle zarezervovala Tankárnu.

-        Ředitel poslal pozvánku 9 nominovaným + 5 náhradníkům.

R

 

 

 

 

 

U

 

 

U

 

 

 

H

H

 

 

 

 

 

 

včas

 

 

19.ledna

 

 

asap

asap

 

 

 

 

 

 

Petr

 

 

 

 

 

 

Michelle

Kudyd

5

Rozpis všech turnajů jednotlivců v rámci SloapSlamu v roce 2022 je v příloze č.2. Je zde uveden termín a pořadatel.
Změny proti předchozím letům:

-        ředitel Kudyd bude pořadatelem Skifleků

-        Vánoční turnaj uspořádá rada kapitánů společně

R

 

 

6

Kalendář všech akcí SloapSlamu v roce 2022 je v příloze 3.

I

 

 

7

Všechny akce SloapSlamu v roce 2022 (až na turnaj Vánoce) budou hrát podle pravidel mariáše ČSM platných k 1.lednu 2020:

-        Obecná pravidla hry mariáš (z roku 2009)

-        Pravidla soutěžního licitovaného mariáše (platná od 1.ledna 2020)

-        Bodovací tabulka (platná od 1.ledna 2020)

s touto výjimkou: neuplatní se článek II. odst.3 výše uvedených „Pravidel soutěžního liciťáku“ v celém znění.

Pozn.: Tj. o místa u stolu a funkci zapisovatele se nelosuje, hry za 50 a vice PB se nemusí detailně zapisovat a v polovině kola se nebudou hráči u stolu vyměňovat, ani karty míchat!

R

 

 

8

Hráči jsou u stolu vždy rozesazeni v pořadí podle rozpisu utkání ligy, nebo podle pořadí hráčů v rozpisu stolu turnaje jednotlivců, a to podle směru hodinových ručiček.
Pozn. Tj. o místa u stolu se nelosuje. Pokud je chyba v rozesazení u stolu zaznamenána kdykoli po zahájení rozdávání do první hry, není považována za chybu a celé kolo se takto odehraje bez přesazování hráčů.

R

 

 

9

Každý pořadatel (utkání ligy, nebo turnaje poháru jednotlivců) zajistí, aby na místě byl vždy k dispozici výtisk výše uvedených 3 dokumentů – pro hladké řešení sporů u stolů.

Ředitel zaslal kapitánům výše uvedená pravidla.

U

 

 

H

vždy

 

 

asap

kapitáni

 

 

Kudyd

10

Významné novinky v pravidlech:

-        107 již nelze ohlásit bez držení ohlašované sedmy (čl.II., odst. 17 „Pravidel soutěžního liciťáku“)

-        Pořadí licitace – licitovat začíná zadák (hráč, který dostává karty jako poslední), tj. hráč sedící ve směru hraní před forhontem. Ve třech u stolu je to rozdávající hráč. V případě, že z licitace odstoupí forhont, nabízí zadák prostřednímu hráči. (čl.VII., odst.3 „Obecných pravidel mariáše“)

-        Bodovací tabulka – prémiové body navíc za uhrání ohlášených 107 na 4 nebo méně trumfů

I

 

 

11

Administrace výsledků a webová stránka

-        Santa má i nadále zájem pro SloapSlam vyhodnocovat výsledky a spravovat webovské stránky za 1000,-ročně

-        Pružnější aktualizaci obsahu webu brání nepraktická bezpečnostní pravidla stávajícího hostingu.

-        Členové rady kapitánů se poptají po možnostech hostingu a předají informace Kudydovi

 

I

 

I

 

U

 

 

 

 

 

co nejdřív

 

 

 

 

 

kapitáni

12

Finance

-        Okamžitý přehled příjmy a výdajů pokladny SloapSlamu je veden v excelu, který je online dostupný ZDE

-        Ředitel zaurguje u exředitele Káji dořešení nejasností ve vyúčtování za 2021 a toto předloží RK

-        Předpokládané náklady na 2022: 1000,- webmaster, ??? hosting, ??? doména, zbytek – na ceny pro vítěze

-        Startovné týmů pro 2022 bude ve výši 600,- za tým.

-        Každý kapitán pošle bez odkladu startovné na účet 2302097628 / 2010 a do poznámky uvede „Startovné XXX“, kde XXX je název družstva.

-        Vzhledem k nedávným nejasnostem si připomínáme „jak má pořadatel turnaje jednotlivců naložit se startovným“ (podle ústavy SloapSlamu):
* Na všech turnajích jednotlivců se vybírá startovné 50,-Kč. Na turnaji Masters se startovné nevybírá. (čl.8)
* 50 % vybrané částky peněz ze startovného jde do pokladny SS, druhých 50 % částky jde na finanční ceny pro první 3 hráče turnaje - rozděleny v poměru 50:30:20 (čl.30)
* 50% startovného, které jde do pokladny SloapSlamu je v průběhu roku použito na ceny vítězům a na správu výsledků a webu SloapSlamu.

 

I

 

U

 

R

 

R

U

 

 

I

 

 

 

asap

 

 

 

 

15.ledna

 

 

 

Kudyd

 

 

 

 

kapitáni

13

Abychom se pokusili natáhnout do SloapSlamu další hráče, případně družstva, začneme termíny turnajů SloapSlamu systematicky zveřejňovat. První cestu projednal Luděk s Markem Polkou z ČSM – můžeme oslovit v tomto přímo webmastera webu ČSM a naše termíny dostat na web ČSM.

U

co nejdříve

Kudyd

14

Každý kapitán zašle řediteli soupisku svého družstva s emaily a telefony.

Ředitel sestaví ucelený seznam a předá jej všem kapitánům.

Hráči tak budou moci dostávat pozvánky a výsledkový servis.

U

co nejdříve

kapitáni

 

Kudyd

R.…rozhodnutí rady kapitánů (schváleno) I.…informace      U.…úkol               H...hotovo

 

 

Zápis z RK č.1/2019 ze dne 8.10.2019 

 

 

 

Zápis z RK č.1/2016 ze dne 11.12.2016 


Přítomni: ředitel CBM, kapitán BAB Kobla, kapitán TAL Luděk, kapitán WIN Michelle, kapitán K2 Noa se zpožděním, Vláďa zastupující KUD. 

1.  Ředitel konstatoval že RK je usnášení schopná

 2. Nedělní termíny turnajů:

Po dlouhé diskusi zamítnut návrh na nedělní termíny turnajů s vyjímkou tradičních GrandSloapu a Vánoc.
2-4-0 proti návrhu.

3. Odměna pro webmastera

Tradičních 1000 Kč pro Santu za správu webu.

Návrh přijat – 6 – 0 – 0

4. Cena Guta Jarkovského

Hlasování vyhrál Jeťák.

 5. Challenge Cup – návrh TAL, nakonec po diskusi stažen předkladatelem.

Do ústavy nebude zanešena povinnost pořádat a účastnit se Challenge Cupu, je na vítězi LD jej zorganizovat a na ochotě nominovaných se jej účastnit. Přesto RK doporučila tento turnaj podporovat.

6. Dodržování dostatečného předstihu v rámci oznamování termínů LD.

Ředitel požádán o dohled nad včasným vyhlašováním termínů a tomu odpovídajícímu vetování jednotlivých týmů.

7. Termíny turnajů pro rok 2017

Skifleki – 2. pondělí v únoru 13.2.

Tutti 10.4.

Grandsloap – termín bude stanoven do 31.1.

Mystice – 21.9.

Gol – 2.10.

Vánoce – 10.12.

 8.  Staronovým ředitelem zvolen jednohlasně CBM bez protikandidáta

Zapsal : CBM
V Praze 11.12.2016

 

 

Zápis z RK č.2/2015 ze dne 13.12.2015 - Restaurace Past

Přítomni: řiditel SS Jeťák, kapitán PRL CBM, zastupující kapitán KUD Gringo se nedostavil, zastupující kapitán TAL Ričí, kapitán WIN Michelle , kapitán K2 Noa s půlhodinovým spožděním, zastupující kapitána BAB Jeťák

 1/ Řiditel konstatoval že RK je usnášení schopná

2/ Postih za neslušné chování při akcích SS, BAB návrh:

ad 2/ problém není v tom, vymyslet postih, ale definovat autoritu, která o něm bude rozhodovat. A to je asi problém, navíc to není na této společenské úrovni asi vhodné, neb veškeré diskuse stejně nakonec skončí u elementární slušnosti a u odkazu Gutha-Jarkovského, kde poučování a upozorňování na chybu je projevem neslušnosti ... A jsme v kruhu. Možná bych zkusil jít opačnou cestou a potřebu chovat se slušně jeden k druhému si připomínat na nějakém pozitivním příkladu, který by RK jednou za rok mohla vyhodnotit a ocenit. Něco na způsob Nobelovy ceny míru - výběr nebude nikdy dokonalý, ale pořád je lepší ocenit ty slušné než trestat ty co válčí. A ty neslušní si svoji chybu snad uvědomí a příště se jí vyhnou. nepřijde ti moc optimistické? Za pokus by to stálo. Cena ředitele, fair-play, memoriál Gutha-Jarkovského atd. ....

Hlasování cena fp: ano 4, zdržel se 1, proti 0, návrh byl přijat

Název ocenění „Memoriál Guta Jarkovského”, hlasování:  5-0-0, návrh byl přijat

Oceněného bude navrhovat RK jednou ročně a bude oceněna plackou neputovní, hlasování: 4-0-1, návrh byl přijat.

3/ Změna sazby čtyřkového mariáše z 0,20 na 0,60 (0,40 neprošla hlasování při minulé schůzi) či na 1 Kč - emajlové hlasování připraví řiditel.

Emajlové hlasování 0,60: 0-1-5, návrh nebyl přijat

Emajlové hlasování:  1,- : 5-1-0, návrh byl přijat

Emajlové hlasování: od VT 2015: 5-1-0, návrh byl přijat

Hlasování Limit 100,-  3-0-2, návrh byl přijat 4/ Návrh zvýšení významu Vánočního turnaje zařazením výsledků do PRSu

Hlasování: zařazení Vánočního turnaje do PRSu 5-0-0, , návrh byl přijat 5/ Prázdninová kola LD ve čtyřkovém mariáši navrhují PRL.

Diskuze: 

Výhody:

* místo čtyř zápasů, jen tři (pouze optická výhoda, každé mužstvo bude mít stejně dva termíny)

* potrénování čtyřkového mariáše

 

Nevýhody:

* na prázdninových termínech se budou muset dohodnout né tři, ale čtyři týmy.

* nabourání historických tabulek.

Hlasování 3-0-2 ,není ústavní většina,  opětovné hlasování proběhne emajlově. do konce roku, zajistí řiditel. 6/ Řiditel navrhuje změnu článku 38 v druhém odstavci:  Hráči sehrají u třech stolů tři třetiny po 75 minutách (dohrává se již kopnuté rozdání). Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka, pokud se zástupci minimálně 2 týmů nedohodnou na jejím zkrácení. Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný.  na toto znění:  Hráči sehrají u třech stolů tři třetiny po 75 minutách (dohrává se již kopnuté rozdání). Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka, pokud se zástupci všech tří týmů nedohodnou na jejím zkrácení. Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný. - hlasování na příští schůzi.

Hlasování: 2-0-3 , návrh nebyl přijat.

 

7/ Volba nového řiditele, kandidijí: CBM, Jeťák 

Hlasování:  5-0-1 pro CBM, Jeťák prohrál, Nový řiditel se ujme funkce k 1.1.2016

 

8/ K2 Návrh zrušit pevné začátky LD, (kolize v článku 38), hlasování na příští schůzi RK.

9/ Stav pokladny ke 13.12.2015 je 893,- Kč, hotovost bude předána novému řediteli SS, v nejkratším termínu, pokud možno do 31.12.2015. Zapsal : Jeťák  V Praze 13.12.2015

 

 

Zápis z RK č.1/2015 ze dne 21.6.2015 - Restaurace Pod hrází

Přítomni: řiditel SS Jeťák, kapitán PRL CBM, kapitán KUD Pája, Kapitán TAL Luděk, kaitán WIN Michelle (závěr schůze stihla), zastupující kapitána K2 Petr, zastupující kapitána BAB Ota a webmástr Santa.

Na úvod nám Santa ještě jednou vysvětlil důvod svého odchodu z aktivních účastí na SS akcích s tím, že se v budoucnu návratu nebrání. Webmástra bude vykonávat dále.

1/ Řiditel konstatoval že RK je usnášeníschopná

2/ Postih za neslušné chování při akcích SS, BAB připraví do příští schůze RK konkrétní návrh.

3/ Jeden turnaj v míchaném liciťáku (Skifleky), návrh schválen 3 0 2.

4/ Návrh 3x snímání před hrou TAL stahuje z programu schůze.

5/ Změna sazby čtyřkového mariáše z 0,20 na 0,60 (0,40 neprošla hlasování při minulé schůzi) či na 1 Kč - emajlové hlasování připraví řiditel

6/ Návrh zvýšení významu Vánočního turnaje zařazením výsledků do PRSu - zváží a vysvětlí zakladatel SS Janek

7/ Prázdninová kola LD ve čtyřkovém mariáši navrhují PRL, hlasování na příští schůzi RK.

8/ Řiditel navrhuje změnu článku 38 v druhém odstavci:
Hráči sehrají u třech stolů tři třetiny po 75 minutách (dohrává se již kopnuté rozdání). Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka, pokud se zástupci minimálně 2 týmů nedohodnou na jejím zkrácení. Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný.
na toto znění:
Hráči sehrají u třech stolů tři třetiny po 75 minutách (dohrává se již kopnuté rozdání). Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka, pokud se zástupci všech tří týmů nedohodnou na jejím zkrácení. Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný. - hlasování na příští schůzi.

9/ Odněna webmástrovi byla vyplacena

10/ Stav pokladny k 21.6.2015 je 2346,- Kč

Zapsal : Jeťák
V Praze 21.6.2015

 

Zápis z RK č.3/2014 ze dne 14.12.2014 – restaurace Bohemia Garden

Přítomni: ředitel Riči, současně pověřen kapitánem TAL Luďkem k jeho zastupování, kapitán K2 Noa, Vláďa pověřen kapitánem KUD Pájou k zastupování, kapitánka WIN Michelle, kapitán PRL CBM, kapitán BAB Ota a webmaster Santa

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná;

2) Termíny PJ 2015: Skifleky 9/2 17:30, Tuty 13/4 17:30, Grandsloap KUD nahlásí do 18.12., Myštice BAB nahlásí do 18.12., Gól 5/10 17:30, Vánoce 13/12 15:00;

3) PRL navrhují čas začátku nedělních turnajů PJ posunout na 15:00. Schváleno poměrem 5 pro: 0 proti : 1 se zdržel;

4) BAB navrhují Myštice zkušebně na neděli 15:00. Schváleno poměrem 4:0:2;

5) Volba ředitele 2015. Kandidáti: Jeťák a CBM. Hlasováno systémem „ten nebo ten“. CBM získal 1 hlas (KUD), Jeťák 5 hlasů a stává se ředitelem Sloapslamu 2015;

6) K2 navrhují zrušit hru durch s chytrým. Výsledek hlasování 3:3:0 = rovnost, hlasuje ředitel, který je PRO tzn. návrh byl schválen;

7) Návrh zvýšení sazby na 0,40 haléřů křížový 2014: 3:3:0, ředitel proti – neschváleno;

8) Návrh zvýšení sazby na 0,40 haléřů od 2015: 3:1:2, ředitel proti – neschváleno;

9) Před Grandsloapem 2015 revize pravidel křížového – schváleno 4:0:2;

10) Odměna pro webmastera 1000,- Kč za rok 2014 – schváleno 5:0:1, ředitel 2014 Riči se vzdává „případné“ odměny za 2014, kterou avizoval před zvolením;

11) K2 Noa navrhují zcela nové pravidlo při nezvolení v křížovém – zamítnuto 1:0:5.

 

 

Zápis z RK č. 2/2014 ze dne 16.4.2014 - Pivnice U Pastýřky

 Přítomni: ředitel, PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD, webmaster

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná a předal slovo kapitánovi PRL CBM, na jehož žádost byla RK svolána.

2) CBM přednesl své výhrady k pozdním příchodům na turnaje jednotlivců, zejména na turnaj TUTY. Následovala rozsáhlá diskuse všech přítomných.

3) Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že pořadatelé budou tolerantnější k příchodům méně než 15 min.před začátky turnajů (čl. 8a přílohy první Ústavy), pokud bude hráč nahlášen na www.doodle.cz  a dá telefonicky vědět.

4) Posunutí začátků turnajů jednotlivců v prac.dny – návrh posunu ze 17:00 hod. na 17:30 hod.

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

5) Ředitel si zadal úkol zajistit logistiku odjezdu/rozvozu hráčů po turnajích jednotlivců, kteří budou mít problém s dopravou.

 6) Zpřísnění sankcí za pozdní příchod na turnaj jednotlivců.

Návrh:

Poprvé – mínus 50 PB

Podruhé – mínus 50 PB a mínus 4 BUS

Potřetí – mínus 50 PB a mínus 8 BUS

A dále za každý další pozdní příchod další 4 BUS

Prohřešek se „vymaže“ po roce.

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

7) Oficiální čas začátku turnaje = čas pořadatele, který jej měří a sleduje. V případě protestů rozhoduje jury dle čl. 79 Ústavy.

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 8) Jednomyslně bylo schváleno, že ředitel má právo na RK delegovat svého zástupce.

9) Jednomyslně bylo schváleno, že volební období ředitele běží od RK, kdy byl zvolen do RK, kdy je zvolen nový ředitel.

 

Zápis z RK č. 1/2014 ze dne 22.1.2014 - restaurace Horkých pivní sanatorium

 Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD, webmaster

1) Riči konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Volba ředitele. Návrhy: Jeťák a Riči. Hlasování:

a) Jeťák

PRO – 2x

PROTI – 3x

ZDRŽEL SE – 1x

Rozhodnutí NEBYLO SCHVÁLENO

b) Riči

PRO – 4x

PROTI – 2x

ZDRŽEL SE – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

Ředitelem Sloapslamu pro rok 2014 se stává Riči.

 

3) Příspěvek na náklady.

a) Webmaster Santa, návrh 1000,- Kč za rok 2013.

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO a částka ihned vyplacena.

b) Ředitel, cca 1000,- Kč za rok 2014 bude RK odsouhlaseno či nikoliv na konci roku 2014.

PRO – 5x

PROTI – 1x

ZDRŽEL SE – 0x

rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO.

 

Zápis z RK č. 1/2013 ze dne 15.12.2013 – restaurace Pod Hrází

Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel nepřítomen, RK jednomyslně odsouhlasila, že tuto a příp. další RK až do zvolení nového ředitele bude řídit Riči, který konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) BAB navrhují změnu Přílohy šesté, bod 14 Ústavy.

Dosavadní znění:

Volaná "čtyřka", je-li celá, má povinnost hlásit 100, stejně tak má-li celou "čtyřku" v ruce volící hráč i když volí cokoli jiného, je povinen hlásit 100, a to  i  v  případě, že zvolil sám sebe.

Nové znění:

Volaný hráč, který má na ruce "čtyřku", je-li celá, má povinnost hlásit 100. V případě, že volící hráč zvolil sám sebe, povinnost hlásit 100 nemá.

Výsledek hlasování:

PRO – 4x

PROTI – 2x

ZDRŽEL SE – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

3) Vzhledem ke složité situaci ve vzájemných vztazích některých hráčů bylo navrženo hlasování o neumožnění startu hráči Fantomovi na turnaji Vánoce 2013.

Výsledek hlasování:

PRO – 4x

PROTI – 2x

ZDRŽEL SE – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 4) RK jednomyslně odsouhlasila zveřejňování pozdních příchodů na webu www.sloapslam.cz.

5) Pro nedostatek času byl odložen bod volba ředitele Sloapslamu pro rok 2014.

 

Zápis z RK č. 6/2012 ze dne 16.12.2012 - restaurace Pod Hrází

 Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Ředitel vyzval kapitány ke sdělení termínů popř.míst konání turnajů jednotlivců v roce 2013 (dle čl. 31 Ústavy):

PRL – SKIFLEKY – pondělí 11.2., U Štíra

TAL – TUTY – pondělí 8.4., místo později

KUD – GRANDSLOAP – neděle 16.6., Pod Hrází

BAB – MYŠTICE – pondělí 16.9., Ostrůvek

WIN – GÓL – úterý 8'.10., místo později

K2 – VÁNOCE – neděle 15.12., místo později

 

3) RK pověřila webmastera Santu, aby prohodil některá kola LD 2013 (kromě 1.kola) tak, aby se družstva střetávala rovnoměrněji, tzn. aby nedocházelo k tomu, že např. TAL a KUD se střetnou  3 x během prvních 4 kol a pak až v 10. kole.

RK požádala organizátory 1. kola LD 2013 PRL a KUD o sdělení 3 termínů do týdne.

4) Napříč RK byl pochválen nápad Luďka i vlastní průběh Challenge Cupu (10.12., 2 kola licitovaný, 2 kola křížový, kolo po 1 hod., 4 členné týmy, 4 hráči u stolu), a schválena jeho existence i na rok 2013 jako neoficiálního turnaje družstev na 1.- 4. místě, pořádaný vítězem finále LD. 

5) RK poděkovala Santovi za velmi zodpovědný a výkon funkce webmastera v roce 2012.

6) RK poděkovala řediteli Ričimu za zodpovědný výkon funkce v roce 2012. Ředitel poděkoval a konstatoval, že se vzdává funkce po 2-letém období v duchu čl. 16 Ústavy tzn. rotace funkce na další družstvo.

 7) Ředitel i další kapitáni navrhli na funkci ředitele Sloapslamu pro rok 2013 Santu. 

Santa funkci neodmítl a výsledkem hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

bylo rozhodnutí SCHVÁLENO

a novému řediteli jednomyslně vyjádřena podpora pro hladké fungování Sloapslamu v roce 2013 při dbaní na jeho základní motta a případné zlepšování či posouvání tohoto společenství dopředu ke spokojenosti všech jeho členů.

 

 

Zápis z RK č. 5/2012 ze dne 18.11.2012 – restaurace Pod Hrází

Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Na minulé RK byl odložen bod „pozdní příchody na LD“.

Ředitel navrhl hlasovat o následujícím doplnění čl.50 Ústavy:

„Sestava každého družstva musí být zapsána nejpozději 15 min. před začátkem 1. kola, tj. do 18:45 (pokud nedojde ke změně začátku LD dle čl. 41). Pokud se tak nestane, zaplatí příslušné družstvo pokutu 100,- Kč.

Střídající hráč je povinen být na místě konání LD nejpozději 15 min. před doporučeným začátkem kola (tj. do 20:15 v příp. 2.kola a do 21:45 v příp. 3.kola – opět pokud nedojde ke změně začátku LD dle čl. 41). Zkrácení přestávky dle čl. 38 odst. 2 nemá na toto vliv tzn. Neznamená, že hráč musí přijít o toto zkrácení dříve. Pokud se tak nestane, bude hráči odečten za každou započatou minutu 1 PB, tzn. min. 1 a max. 15 PB (pak běží standardní odečet dle odst. 1 tohoto čl.) a příslušné družstvo zaplatí pokutu 50,- Kč.“

Výsledek hlasování:

PRO – 5x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 1x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

Pro informaci: variantou B) bylo znění, že „..hráč nesmí do tohoto kola LD nastoupit…“. Od této varianty bylo po diskusi především pro její přísnost upuštěno.   

 

3) Křížový mariáš – po diskusi bylo:

- potvrzeno dosavadní znění Ústavy, Příloha šestá, bod 23. „Hru durch s chytrým nelze flekovat.“

- změněno dosavadní znění Ústavy, Příloha šestá, bod 15.  Nové znění bodu 15.:

„Dá-li ještě před ohlášením hry 100 (100+7) protihráč flek na hru, tento flek se po povinném ohlášení hry 100 (100+7) ruší.“

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

4) Pro nedostatek času byly odloženy body a) odchod od stolu v posledních 5 minutách kola, b) kritéria MASTERS v příp.rovnosti a c) čas začátku turnaje Vánoce.

 

 

Zápis z RK č. 4/2012 ze dne 1.10.2012 – restaurace MERENDA

Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Vzhledem k množícím se pozdním příchodům bylo po diskusi navrženo k hlasování následující rozhodnutí:

Do Přílohy první Ústavy (Herní řád Turnajů jednotlivců) se mezi článek 8 a 9 doplňuje článek 8a, který zní:


8a
Pozdní příchod

Hráč je povinen být na místě konání turnaje 15 min. před jeho oficiálním začátkem. Pokud tuto povinnost nedodrží (přijde v intervalu méně než 15 a více než 0 min. před oficiálním začátkem), zaplatí tento hráč současně se startovným pokutu 50,- Kč. Pokud hráč není na místě konání turnaje ani v čase jeho oficiálního začátku, zaplatí tento hráč současně se startovným další pokutu ve výši 50,- Kč a navíc mu bude za každou započatou minutu příchodu po oficiálním začátku turnaje odečten 1 prémiový bod (PB) z výsledku 1.kola turnaje. Podmínkou přijetí do turnaje je telefonické oznámení příchodu po oficiálním začátku turnaje před oficiálním začátkem turnaje.

Výsledek hlasování:
PRO – 6x
PROTI – 0x
Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

Zápis z RK č. 3/2012 ze dne 17.4.2012 – e-mailem
(poslední hlas zaslán 23.4.)

1) Ředitel navrhl k hlasování následující rozhodnutí RK:

„RK uděluje důrazné napomenutí a podmínečné vyloučení ze SloapSlamu hráči Šílenci (Pavel Plucar) za jeho velmi hrubé a agresivní chování k hráči Vláďovi Štolovi na konci 3.kola 4.LD-A TAL-WIN-KUD dne 16/4/2012 U St.Procházky. Tímto chováním byl jednoznačně porušen článek 2 Ústavy SloapSlamu. V případě opakování podobného chování bude hráč Šílenec vyloučen ze všech soutěží SloapSlamu na 1 rok. Bez omluvy za své nepřípustné chování Vláďovi a Luďkovi nesmí Šílenec nastoupit k žádné další akci SloapSlamu.“

Výsledek hlasování:
PRO – 4x (K2, TAL, KUD, BAB)
PROTI – 2x (PRL, WIN)
Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

Hlasováno od 22/4/2012 19:46 hod. do 23/4/2012 16:30 hod.

 

 

Zápis z RK č. 2/2012 ze dne 2.4.2012 – hospoda PAST

Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Na žádost PRL diskutováno o průběhu licitace dle Přílohy čtvrté bod B6. Ústavy. Konstatováno, že znění bodu B6. je dostačující. Ve 3 začíná licitovat prostřední = snímač a ve 4 – pauzíráku začíná licitovat zadák = snímač.

3) Webové stránky www.sloapslam.cz
Připomenuty nedostatky:
- chybí historie (je sice „na vyžádání“ od webmastera, ale to je nepraktické)
- v PJ nelze vidět výsledek u konkrétního stolu
- link na hospody

4) Po diskusi konstatováno, že mj. vzhledem k rozdílným termínům jarních prázdnin bude volba únorového termínu turnaje SKIFLEKY ponechána plně v kompetenci pořadatele PRL.

5) Zástupce BAB, stejně jako na minulé RK, požádal hlasovat o následujícím návrhu rozhodnutí:
„Hráč Fantom se pro opakované konfliktní, neslušné a nevhodné chování k jiným hráčům vylučuje ze Sloapslamu pro sezonu 2012.“
Výsledek hlasování:
PRO – 2x
PROTI – 2x
ZDRŽEL SE – 2x
Rovnost, nutno aby podle čl.11 Ústavy hlasovat ředitel, který hlasoval PROTI.
Rozhodnutí NEBYLO SCHVÁLENO

6) Zástupce WIN požádal hlasovat o následujícím návrhu rozhodnutí:
„Hráč Fantom se za neomluvenou neúčast na turnaji SKIFLEKY přesto, že se v předstihu zaregistroval, vylučuje ze 2 následujících turnajů jednotlivců, tj. TUTY 2012 a GS 2012 “
Výsledek hlasování:
PRO – 6x
PROTI – 0x
ZDRŽEL SE – 0x
Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO
 

 

Zápis z RK č. 1/2012 ze dne 16.1.2012 – hospoda PAST

Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Ředitel stručně prošel a zhodnotil sezonu 2011 – většina informací viz zápisy z RK č.1-5/2011 + záležitost počtu účastníků na turnajích jednotlivců (tendence ustálit počet účastníků kolem 18-21 osob) + závazek ředitele k prosazení fair-play hry a vzájemného respektu mezi hráči (tento cíl nebyl dosažen, hlavní příklad neúspěchu je odstoupení Káji ze Sloapslamu 18.10.2011 po konfliktech s Fantomem a částečně i přerušení účasti ve Sloapslamu některých hráčů KUD).

3) Volná diskuse kapitánů.

3a) Webové stránky www.sloapslam.cz

Ředitel poděkoval Santovi za správu webu v roce 2011.

Některým hráčům nevyhovuje současný design webu a chtěli by návrat k původnímu. Současný web se někomu zdá nepřehledný.

Dále konstatovány nedostatky, např.:

- chybí historie (je sice „na vyžádání“ od webmastera, ale to je nepraktické)

- chybí agregovaná tabulka (na home page původního webu – 9 zákl.tabulek a průběžně první 3 hráči v každé z nich)

- v PJ nelze vidět výsledek u konkrétního stolu

 O tomto bodu nakonec nebylo hlasováno, téma odloženo na další RK.

3b) Konání turnaje Grandsloap 2012

Ota navrhl v červnu 2 denní soustředění/turnaj (pá+so) mimo Prahu s tím, že dojedná s Kudydem podrobnosti. Myšlenka přivítána. Ota podá do měsíce zprávu.

4) Vzhledem k nabitým termínům před vánocemi hlasováno o termínu konání turnaje VÁNOCE. Diskuse zda je lepší neděle nebo prac.den.

Návrh: Turnaj VÁNOCE 2012 se uskuteční v neděli 16.12.2012 od 17,00 hod.

Výsledek hlasování:

PRO – 4x

PROTI – 1x

ZDRŽEL SE – 1x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

5) Ota požádal hlasovat o následujícím návrhu rozhodnutí (s poznámkou, že jde v podstatě o vůli/žádost družstva BAB):

„Hráč Fantom se pro opakované konfliktní, neslušné a nevhodné chování k jiným hráčům vylučuje ze Sloapslamu pro sezonu 2012.“

Výsledek hlasování:

PRO – 2x

PROTI – 3x

ZDRŽEL SE – 1x

Rozhodnutí NEBYLO SCHVÁLENO

 6) Ota požádal hlasovat o následujícím návrhu rozhodnutí (s poznámkou, že jde  opět v podstatě o vůli/žádost celého družstva BAB):

„Všechny turnaje LD se budou konat v nekuřáckých restauracích resp. v nekuřáckých prostorech restaurací.“

Výsledek hlasování:

PRO – 2x

PROTI – 2x

ZDRŽEL SE – 2x

Rovnost, nutno aby podle čl.11 Ústavy hlasovat ředitel, který hlasoval PROTI.

Rozhodnutí NEBYLO SCHVÁLENO

 7) Martin navrhl 2 změny/doplnění ústavy: a) hráč v posledních 5 minutách nesmí odejít od stolu, b) změna herního systému Masters (pořadí kritérií v případě rovností).

Pro nedostatek času tyto body odloženy na příští RK.

8) Návrh rozhodnutí k hlasování: „Udělit sankci hráči Noa za neúctu k hodnotám Sloapslamu (za nevhodné chování před 2.finále LD a pokus o roztrhání originálního výtisku Ústavy.“    

Výsledek hlasování:

PRO – nikdo

Rozhodnutí NEBYLO SCHVÁLENO

9) Po stručném a většinou kladném zhodnocení práce ředitele v sezoně 2011 ze strany většiny přítomných byl pro sezonu 2012 navržen ředitelem Sloapslamu opět Riči.

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

 

 

Zápis z RK č. 5/2011 ze dne 6.12.2011 – e-mailem

(poslední hlas zaslán 8.12.)

 Vzhledem opomenutí provedení změn Přílohy šesté Ústavy PRAVIDLA KŘÍŽOVÉHO MARIÁŠE S PŘIHLÉDNUTÍM KE HŘE HONERŮ, bylo nutno tyto změny schválit e-mailem před konáním turnaje VÁNOCE.

Změny byly po široké diskusi zpracovány ředitelem a rozeslány dne 6.12.2011 ve 14:36 hodin. Následně proběhlo hlasování k navrženému novému znění Přílohy šesté Ústavy.

 Výsledek hlasování:

PRO – 5x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 0x

NEHLASOVAL – 1x (WIN)

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 s tím, že drobné výhrady (flek na hru před povinnou 100 a flek na durcha s chytrým) budou diskutovány při dalších příležitostech a dle zkušeností z Vánoc 2011.

 Následně byl webmaster pověřen vyvěšením finálního znění Ústavy na web.

Pozn.: Došlo i k přečíslování článků příloh. V každé příloze jsou nyní články číslovány od 1.  Příloha první má nyní místo článků 85 – 100 články 1-16.

 

 

Zápis z RK č. 4/2011 ze dne 24.11.2011 – U Starého Procházky

 

Slavnostní podpis všeobecně aktualizovaného  a sjednocujícího znění Ústavy včetně Příloh s platností od 20.10.2011.

Ústavu podepsali v 7 stejnopisech a 1 stejnopis originálu převzali:

Riči – ředitel

Luděk – TAL

CBM – PRL

Martin – K2

Michelle – WIN

Jeťák – BAB

Kudyd – KUD

  

 

Zápis z RK č. 3/2011 ze dne 20.10.2011 – U Starého Procházky

 Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN, KUD

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) Ústava čl. 59, Příloha první čl. 10 a Příloha šestá bod E.

Na návrh ředitele hlasováno souhrnně o následujících změnách Ústavy (změny podtrženy nebo škrtnuty):

Čl. 59

Vyhodnocení výsledku stolu:

 Výsledek hráče u stolu je dán prostým součtem nezaokrouhleného peněžního výsledku a bodového výsledku hráče. U každého stolu se mezi hráče rozdělí celkem 6 bodů (BUS) podle celkového finančního výsledku  4:2:0. V případě rovnosti se body dělí.

Pro účely počítačové evidence výsledků se následně, po přidělení BUS, výsledek každého hráče zaokrouhlí na celé koruny tak, aby součet peněžních výsledků byl 0. V případě problémů se zaokrouhlením má výhodu hráč s nejvyšším peněžním výsledkem.

Příklad 1: hráč A +5,20+0=+5,20 (BUS 0), hráč B +5,40+0=+5,40 (BUS 3), hráč C -10,60+16=+5,40 (BUS 3); po zaokrouhlení pro PC – A: 5+0=5, B: 6+0=6, C=-11+16=5

Příklad 2: hráč A +5,20+0=+5,20 (BUS 0), hráč B +5,40+0=+5,40 (BUS 2), hráč C -10,60+17=+6,40 (BUS 4); po zaokrouhlení pro PC – A: 5+0=5, B: 6+0=6, C=-11+17=6

Výsledek utkání je dán součtem výsledků všech 9 stolů (např. 36:18:0)

Příloha první čl. 10 (dříve Příloha první čl. 94)

Bodování základního turnaje

 BUS (body u stolu) … podle pořadí u stolu 4-2-0 bodů (u pauzíráku 4-2-1-0); v případě finanční rovnosti se body dělí (případně se zaokrouhluje na celé body nahoru). Do bodování poháru (PRS) se započítávají jen BUS ze ZČ turnaje. Pro vyhodnocení výsledků u stolu se využije článek 59.

POR (body za pořadí) … podle celkového umístění v turnaji od x do jednoho bodu (x je počet účastníků)

BSF (body za semifinále) … prvních šest podle celkového umístění v turnaji 9-6-4-3-2-1 bod

Příloha šestá, bod E. Vyhodnocení výsledků

Výsledek hráče (soutěžní body) tvoří součet prémiových bodů a finančního výsledku (ziskových bodů), který se nejprve zaokrouhlí na celé koruny dohodou hráčů u stolu po skončení hry.

Výsledek hlasování:

PRO – 5x

PROTI – 0x

ZDRŽEL SE – 1x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO.

Původní návrh ředitele obsahoval ještě následující odstavec v čl. 59:

V případě přebývajících peněz u stolu se každému hráči odečte částka v poměru 4:3:3 (4:2:2:2), přičemž vyšší podíl (tj.40%) se odečte hráči s nejvyšším výsledkem (tj. peníze+body).

V případě chybějících peněz u stolu se každému hráči přičte částka v poměru 4:3:3 (4:2:2:2), přičemž vyšší podíl (tj.40%) se přičte hráči s nejnižším výsledkem (tj. peníze+body).

Poté se postupuje ve vyhodnocení stolu dle předchozího odstavce.

 Tato část byla po všeobecném nesouhlasu z návrhu k hlasování vypuštěna.

3) RK po všeobecné shodě konstatovala, že v případě sporů a jejich řešení v rámci turnajů jednotlivců i ligy družstev se zastavuje čas probíhajícího kola u všech stolů do doby přijetí závěru, po kterém je možno dál pokračovat v rozehraném kole.

 

 

Zápis z RK č. 2/2011 ze dne 27.6.2011 – Na Mělníku

 Přítomni: PRL, BAB, K2, TAL, WIN (10 min.po začátku), KUD (27 min.po začátku)

1) Ředitel konstatoval, že RK je usnášeníschopná.

2) RK ve všeobecné shodě konstatovala, že do příští RK se bude řídit Ústavou verze CBM 27122009. Ředitel provede nutné změny a rozešle e-mailem do konce června. Kapitáni zašlou připomínky do konce července.

3) Ústava čl. 38 odst. 2 věta druhá:

„Mezi třetinami je pevná 15 minutová přestávka.“

Návrh č.1: zrušit tuto větu

Výsledek hlasování:

PRO – 3x

PROTI – 3x + ředitel

Rozhodnutí BYLO ZAMÍTNUTO

Návrh č.2: doplnit vedlejší větu: „,pokud se zástupci minimálně 2 týmů nedohodnou na jejím zkrácení.“

Výsledek hlasování:

PRO – 4x

PROTI – 2x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

4) Opět čl. 38 odst. 2, doplnit větu:

„Čas začátků každého kola musí být pro všechny 3 stoly stejný.“

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

RK ve všeobecné shodě dále konstatovala, že konec kola se bude ohlašovat sdělením NEROZDÁVAT, tj. dohraje se hra, do které již bylo sejmuto.

5) RK ve všeobecné shodě konstatovala, že:

- se ruší přihlašování na turnaje jednotlivců přes gmail

- na home page webu bude hned za ohlášeným turnajem sdělení „Účast potvrďte na ___@__  nejpozději 24 hod. před začátkem turnaje. O účasti nepřihlášených nebo pozdě přihlášených hráčů rozhoduje pořadatel“.

6) Ústava čl. 28 odst. 1 doplnit větu:

„Turnaje GRANDSLOAP se může zúčastnit pouze hráč, který se v daném ročníku PJ zúčastnil alespoň jednoho základního nebo doplňkového turnaje.“

Výsledek hlasování:

PRO – 6x

PROTI – 0x

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO.

 

 

 

Zápis z RK č. 1/2011 ze dne 3.5.2011 – e-mailem

(poslední hlas zaslán 16.5.)

 Po dlouhé a vyčerpávající e-mailové diskusi započaté protestem Kudyda ze dne 28.4.2011:

…vznáším oficiální protest a žádám o nezapočítání posledního rozdání stolu Havel:Martin:Kudyd. Martin v něm uhrál lepších 107+7 5/4. Toto rozdání bylo zahájeno a odehráno bezpečně po uplynutí 75 minut. Měření času probíhalo ve 3.kole dost netransparentně. Pár minut před očekávaným koncem jsem vyzval pořadatele Dana k podání informace o tom kolik minut zbývá. Odpověď, kterou jsem dostal, byla velmi nejasná, cosi jakože asi o 5 minut dýl než jejich stůl. To jsem naprosto nechápal jako jasné a chtěl jsem to vědět přesně. Nakonec mne Martin a Havel tlačili, abych se neptal a hrál (potřebovali stahovat) a můj v tu chvíli spoluhráč a konkurent u stolu Martin mi nakonec odpovídal, že prý snad ještě 9 minut.Jsem toho názoru, že měření času bylo naprosto nekorektní. Na začátku 3.kola nebylo pořadatelem jasně u všech stolů sděleno, že by stoly měly každý jiiný čas počítání a kdo který stůl měří a mkdy který stůl začíná/končí. Jediná informace, co byla zřejmá, byla, že se čeká na čas zahájení 3.kola podle Ústavy (tj. 22:00), s tím, že není nic proti ničemu, aby stoly, které chtějí, začaly dřív s tím, že si tím zahrají déle. Jelikož by započtení tohoto neregulérního nadbytečného rozdání rozhodlo o 2 bodech v neprospěch Kudy'd'udy nemohu to ignorovat. Do budoucnosti je potřeba, aby se v měření udělal pořádek a asertivní metody některých prohrávajících hráčů, aby se "honem ještě jednou stihlo rozdat" vymýtily. Díky za pochopení Kudyd

nechal ředitel hlasovat e-mailem o následujícím návrhu rozhodnutí:

„Inkriminovaná hra, k níž Kudyd podal protest, zůstává v platnosti jak v hodnocení jednotlivců, tak družstev“

Výsledek hlasování:

PRO – 3x (TAL, WIN, BAB)

PROTI – 2x (KUD, K2)

ZDRŽEL SE – 1x (PRL)

Rozhodnutí BYLO SCHVÁLENO

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.