Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


      Skifleky 2024

S K I F L E K Y   2024
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Luděk TAL 13 11 9 29 125 32 5 22
2 Baťa K2 15 10 6 29 105 138 5 21
3 Michelle WIN 14 9 4 27 -1 198 5 18
4 Martin TAL 11 8 3 18 3 269 5 14
5 Noa K2 9 7 2 16 125 89 5 11
6 Alena WIN 6 6 1 12 -89 121 5 7
7 Havel TAL 10 5   15 -61 56 5 10
8 Betlfurt BAB 6 4   6 -42 92 5 6
9 Podskalák WIN 6 3   7 5 86 5 6
10 Ota BAB 5 2   6 -90 10 5 5
11 Milda TAL 5 1   6 -80 29 5 5

 

S K I F L E K Y  2024 Místo:   U Majerů Datum:     21.02.2024
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Luděk 11 0 11 2 61 0 61 4 23 20 43 2 -5 0 -5 1 110 4 9 4 8 3 20
2 Havel 48 40 88 4 -73 9 -64 0 37 0 37 4 -9 7 -2 2 59 6 10 3 9 5 56
3 Alena -22 20 -2 1 -29 24 -5 0 -70 35 -35 0 50 22 72 4 30 7 5 7,5 14,5 7 101
4 Milda 19 0 19 2 -2 5 3 1 3 24 27 2 -22 0 -22 0 27 8 5 7,5 15,5 8 29
5 Betlfurt -8 0 -8 0 12 43 55 2 -22 0 -22 0 -71 12 -59 0 -34 10 2 11 21 11 55
6 Ota -49 0 -49 0 -66 0 -66 0 27 0 27 2 6 10 16 2 -72 11 4 9,5 20,5 10 10
7 Noa -18 12 -6 0 50 15 65 2 -3 10 7 1 96 12 108 4 174 3 7 5,5 8,5 4 49
8 Baťa 53 20 73 4 24 48 72 4 43 50 93 4 -16 10 -6 1 232 1 13 2 3 1,5 128
9 Martin -35 54 19 2 18 80 98 4 -11 24 13 1 -51 0 -51 0 79 5 7 5,5 10,5 6 158
10 Michelle 11 30 41 4 1 60 61 2 2 54 56 4 21 20 41 4 199 2 14 1 3 1,5 164
11 Podskalák -10 17 7 1 4 24 28 1 -29 0 -29 0 1 0 1 2 7 9 4 9,5 18,5 9 41

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Luděk 11 0 11 2   Alena -29 24 -5 0   Luděk 23 20 43 2   Luděk -5 0 -5 1
1 Havel 48 40 88 4 1 Baťa 24 48 72 4 1 Betlfurt -22 0 -22 0 1 Alena 50 22 72 4
  Ota -49 0 -49 0   Michelle 1 60 61 2   Noa -3 10 7 1   Ota 6 10 16 2
  Podskalák -10 17 7 1   Podskalák 4 24 28 1   Michelle 2 54 56 4   Martin -51 0 -51 0
  Alena -22 20 -2 1   Milda -2 5 3 1   Havel 37 0 37 4   Havel -9 7 -2 2
2 Milda 19 0 19 2 2 Ota -66 0 -66 0 2 Milda 3 24 27 2 2 Betlfurt -71 12 -59 0
  Betlfurt -8 0 -8 0   Noa 50 15 65 2   Martin -11 24 13 1   Noa 96 12 108 4
  Michelle 11 30 41 4   Martin 18 80 98 4   Podskalák -29 0 -29 0   Baťa -16 10 -6 1
  Noa -18 12 -6 0   Luděk 61 0 61 4   Alena -70 35 -35 0   Milda -22 0 -22 0
3 Baťa 53 20 73 4 3 Havel -73 9 -64 0 3 Ota 27 0 27 2 3 Michelle 21 20 41 4
  Martin -35 54 19 2   Betlfurt 12 43 55 2   Baťa 43 50 93 4   Podskalák 1 0 1 2

 

Play off
  Plejer   BČSM S Poř
1 Michelle -36 34 -2 3
2 Baťa 1 10 11 2
3 Luděk 35 12 47 1
4 Noa 0 40 40 5
5 Havel -64 0 -64 7
6 Martin 82 111 193 4
7 Alena -18 20 2 6
8 Milda -78 0 -78 11
9 Podskalák 39 45 83 9
10 Ota -8 0 -8 10
11 Betlfurt 47 37 84 8

 

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.