Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


      Tuty 2020

 

T U T Y   2020
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Alena WIN 14 9 9 28 150 171 5 23
2 Rezek - 18 8 6 30 24 212 5 24
3 Ota BAB 12 7 4 23 85 52 5 16
4 Martin - 14 6 3 19 149 228 5 17
5 Havel PRL 8 5 2 13 31 82 5 10
6 Luděk TAL 6 4 1 11 -63 74 5 7
7 Baťa K2 10 3   9 45 44 5 10
8 Jeťák BAB 6 2   6 -98 60 5 6
9 Michelle WIN 2 1   3 -323 76 5 2

 

T U T Y   2020 Místo:   Na Staré Sokolovně Datum:     12.9.2020
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Alena 17 0 17 2 -25 14 -11 0 97 61 158 4 -14 36 22 4 186 2 10 3,5 5,5 2 111
2 Luděk -14 0 -14 0 -54 30 -24 0 65 24 89 2 39 20 59 4 110 5 6 6 11 5 74
3 Rezek -3 60 57 4 31 24 55 4 25 44 69 4 12 20 32 4 213 1 16 1 2 1 148
4 Michelle -137 0 -137 0 -10 47 37 2 -137 5 -132 0 4 0 4 0 -228 9 2 9 18 9 52
5 Havel 55 0 55 2 31 10 41 4 -15 12 -3 0 -51 0 -51 0 42 6 6 6 12 6 22
6 Martin 82 39 121 4 23 50 73 4 -27 0 -27 2 -17 32 15 0 182 3 10 3,5 6,5 4 121
7 Baťa -47 10 -37 0 31 0 31 2 -10 24 14 2 10 10 20 2 28 7 6 6 13 7 44
8 Jeťák -1 40 39 2 -21 0 -21 0 -70 20 -50 0 12 0 12 2 -20 8 4 8 16 8 60
9 Ota 48 16 64 4 -6 0 -6 2 72 24 96 4 5 12 17 2 171 4 12 2 6 3 52

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Alena 17 0 17 2   Alena -25 14 -11 0   Alena 97 61 158 4   Alena -14 36 22 4
1 Luděk -14 0 -14 0 1 Havel 31 10 41 4 1 Martin -27 0 -27 2 1 Michelle 4 0 4 0
  Rezek -3 60 57 4   Ota -6 0 -6 2   Jeťák -70 20 -50 0   Baťa 10 10 20 2
  Michelle -137 0 -137 0   Luděk -54 30 -24 0   Luděk 65 24 89 2   Luděk 39 20 59 4
2 Havel 55 0 55 2 2 Martin 23 50 73 4 2 Michelle -137 5 -132 0 2 Havel -51 0 -51 0
  Martin 82 39 121 4   Baťa 31 0 31 2   Ota 72 24 96 4   Jeťák 12 0 12 2
  Baťa -47 10 -37 0   Rezek 31 24 55 4   Rezek 25 44 69 4   Rezek 12 20 32 4
3 Jeťák -1 40 39 2 3 Michelle -10 47 37 2 3 Havel -15 12 -3 0 3 Martin -17 32 15 0
  Ota 48 16 64 4   Jeťák -21 0 -21 0   Baťa -10 24 14 2   Ota 5 12 17 2

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř
1 Rezek -41 64 23 2
2 Alena 75 60 135 1
3 Ota -34 0 -34 3
4 Martin 88 107 195 4
5 Luděk -99 0 -99 6
6 Havel 11 60 71 5
7 Baťa 61 0 61 7
8 Jeťák -18 0 -18 8
9 Michelle -43 24 -19 9

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.