Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


      Tuty 2023

T U T Y   2023
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Ota BAB 16 12 9 33 254 120 5 25
2 Martin TAL 14 11 6 29 2 279 5 20
3 Noa K2 12 10 4 26 -89 342 5 16
4 Podskalák WIN 14 9 3 22 107 58 5 17
5 Baťa K2 12 8 2 20 110 60 5 14
6 Luděk TAL 12 7 1 20 38 100 5 13
7 Krystal WIN 10 6   12 -40 107 5 10
8 Petr K2 8 5   11 7 64 5 8
9 Betlfurt BAB 8 4   12 -8 140 5 8
10 Havel TAL 8 3   7 39 47 5 8
11 Alena WIN 6 2   6 -216 137 5 6
12 Jeťák BAB 0 1   1 -204 50 5 0

 

T U T Y   2023 Místo:   Na Hrádku Datum:     19.04.2023
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Luděk -12 0 -12 2 62 40 102 4 16 0 16 2 10 30 40 4 146 5 12 2,5 7,5 4 70
2 Alena -48 0 -48 0 -78 0 -78 0 -102 23 -79 0 58 35 93 4 -112 11 4 10,5 21,5 11 58
3 Betlfurt 60 60 120 4 -13 0 -13 0 -47 0 -47 0 13 60 73 4 133 6 8 7 13 7 120
4 Jeťák -103 20 -83 0 -16 10 -6 0 -27 0 -27 0 -24 20 -4 0 -120 12 0 12 24 12 50
5 Ota 57 24 81 4 42 0 42 2 38 48 86 4 3 24 27 2 236 3 12 2,5 5,5 3 96
6 Baťa 46 0 46 2 46 0 46 2 -17 48 31 4 20 12 32 2 155 4 10 5,5 9,5 5 60
7 Petr -27 0 -27 0 10 20 30 2 17 0 17 2 14 0 14 2 34 8 6 8,5 16,5 8 20
8 Havel -27 12 -15 2 1 5 6 2 1 0 1 0 -16 0 -16 0 -24 10 4 10,5 20,5 10 17
9 Krystal 54 17 71 4 -104 46 -58 0 4 29 33 2 -22 5 -17 0 29 9 6 8,5 17,5 9 97
10 Noa 36 24 60 4 32 80 112 4 9 70 79 2 -36 72 36 2 287 1 12 2,5 3,5 1 246
11 Martin -53 66 13 0 3 61 64 4 23 113 136 4 13 24 37 4 250 2 12 2,5 4,5 2 264
12 Podskalák 17 0 17 2 15 0 15 4 85 24 109 4 -33 0 -33 0 108 7 10 5,5 12,5 6 24

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Luděk -12 0 -12 2   Luděk -12 0 -12 2   Luděk 16 0 16 2   Luděk 10 30 40 4
1 Alena -48 0 -48 0 1 Ota -48 0 -48 0 1 Baťa -17 48 31 4 1 Jeťák -24 20 -4 0
  Betlfurt 60 60 120 4   Krystal 60 60 120 4   Havel 1 0 1 0   Petr 14 0 14 2
  Jeťák -103 20 -83 0   Alena -103 20 -83 0   Alena -102 23 -79 0   Alena 58 35 93 4
2 Ota 57 24 81 4 2 Baťa 57 24 81 4 2 Petr 17 0 17 2 2 Krystal -22 5 -17 0
  Baťa 46 0 46 2   Noa 46 0 46 2   Podskalák 85 24 109 4   Noa -36 72 36 2
  Petr -27 0 -27 0   Betlfurt -27 0 -27 0   Betlfurt -47 0 -47 0   Betlfurt 13 60 73 4
3 Havel -27 12 -15 2 3 Petr -27 12 -15 2 3 Ota 38 48 86 4 3 Baťa 20 12 32 2
  Krystal 54 17 71 4   Martin 54 17 71 4   Noa 9 70 79 2   Podskalák -33 0 -33 0
  Noa 36 24 60 4   Jeťák 36 24 60 4   Jeťák -27 0 -27 0   Ota 3 24 27 2
4 Martin -53 66 13 0 4 Havel -53 66 13 0 4 Krystal 4 29 33 2 4 Havel -16 0 -16 0
  Podskalák 17 0 17 2   Podskalák 17 0 17 2   Martin 23 113 136 4   Martin 13 24 37 4

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř
1 Martin -130 96 -34 3
2 Baťa 16 15 31 2
3 Noa 114 24 138 1
4 Krystal -38 30 -8 6
5 Ota 15 0 15 5
6 Luděk 23 34 57 4
7 Betlfurt -21 20 -1 9
8 Podskalák -7 44 37 8
9 Petr 28 10 38 7
10 Jeťák 80 30 110 10
11 Havel -46 79 33 11
12 Alena -34 0 -34 12

 

 

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.