Pohár jednotlivců
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


      Vánoce 2023

V Á N O C E    2023
  Hráč Družstvo BUS+PO POR BSF CEL $ BČSM KOL SAŽ
1 Havel TAL 14 12 9 31 50 31 5 23
2 Noa K2 11 11 6 26 10 72 5 17
3 Betlfurt BAB 9 10 4 22 33 19 5 13
4 Baťa K2 14 9 3 26 84 26 5 17
5 Martin TAL 10 8 2 16 -4 56 5 12
6 Tomáš WIN 9 7 1 15 -12 19 5 10
7 Michelle WIN 6 6   11 -9 12 5 6
8 Freedom K2 8 5   13 -19 11 5 8
9 Kája BAB 8 4   8 -32 3 5 8
10 Jeťák BAB 6 3   7 -25 0 5 6
11 Ota BAB 5 2   6 8 0 5 5
12 Alena WIN 5 1   6 -84 0 5 5

Pozn. Z důvodu hraní korunového mariáše, byly peníze vyděleny pěti, tak aby byl soulad v produktivitě.
Z důvodu hraní korunového mariáše, byly BČSM vyděleny dvěma, tak aby byl soulad v aktivitě.

 

V Á N O C E  2023 Místo:   Šterboholy Na Hřišti Datum:     10.12.2023
1.kolo 2.kolo 3.kolo   4. kolo Celkem
StČ Plejer $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS $ BČSM S BUS S POR
S
BUS POR
BUS
SUM POŘ PZČ BČSM
1 Betlfurt 31 0 31 2 2 0 2 1 -35 0 -35 1 145 24 169 4 167 2 8 4,5 6,5 3 24
2 Ota 170 0 170 4 -37 0 -37 0 -65 0 -65 0 -81 0 -81 0 -13 6 4 11 17 9 0
3 Martin -79 5 -74 1 -38 30 -8 2 86 72 158 2 -113 5 -108 1 -32 8 6 7 15 6,5 112
4 Alena -122 0 -122 0 -143 0 -143 0 -34 0 -34 1 69 0 69 4 -230 12 5 8,5 20,5 10 0
5 Tomáš -16 0 -16 1 20 15 35 2 122 0 122 4 -233 5 -228 0 -87 9 7 6 15 6,5 20
6 Havel 86 7 93 4 98 0 98 4 -37 0 -37 1 -9 0 -9 1 145 3 10 2 5 2 7
7 Kája -91 0 -91 0 43 5 48 2 -230 0 -230 0 47 0 47 2 -226 11 4 11 22 12 5
8 Michelle 21 7 28 2 -29 0 -29 1 -120 7 -113 0 79 10 89 2 -25 7 5 8,5 15,5 8 24
9 Freedom 139 15 154 4 -44 0 -44 0 -22 0 -22 2 7 0 7 2 95 4 8 4,5 8,5 5 15
10 Baťa 53 15 68 2 98 0 98 4 181 0 181 4 267 10 277 4 624 1 14 1 2 1 25
11 Noa -81 15 -66 1 46 19 65 4 184 0 184 4 -143 34 -109 0 74 5 9 3 8 4 68
12 Jeťák -111 0 -111 0 -16 0 -16 1 -30 0 -30 2 -35 0 -35 1 -192 10 4 11 21 11 0

 

KOLO 1 KOLO 2 KOLO 3 KOLO 4
Stůl   $ BČSM S BUS Stůl   $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS Stůl Plejer $ BČSM S BUS
  Betlfurt 31 0 31 2   Betlfurt 2 0 2 1   Betlfurt -35 0 -35 1   Betlfurt 145 24 169 4
1 Ota 170 0 170 4 1 Alena -143 0 -143 0 1 Ota -65 0 -65 0 1 Havel -9 0 -9 1
  Martin -79 5 -74 1   Kája 43 5 48 2   Tomáš 122 0 122 4   Freedom 7 0 7 2
  Alena -122 0 -122 0   Baťa 98 0 98 4   Freedom -22 0 -22 2   Noa -143 34 -109 0
  Tomáš -16 0 -16 1   Ota -37 0 -37 0   Martin 86 72 158 2   Ota -81 0 -81 0
2 Havel 86 7 93 4 2 Tomáš 20 15 35 2 2 Havel -37 0 -37 1 2 Alena 69 0 69 4
  Kája -91 0 -91 0   Michelle -29 0 -29 1   Kája -230 0 -230 0   Kája 47 0 47 2
  Michelle 21 7 28 2   Noa 46 19 65 4   Baťa 181 0 181 4   Jeťák -35 0 -35 1
  Freedom 139 15 154 4   Martin -38 30 -8 2   Alena -34 0 -34 1   Martin -113 5 -108 1
3 Baťa 53 15 68 2 3 Havel 98 0 98 4 3 Michelle -120 7 -113 0 3 Tomáš -233 5 -228 0
  Noa -81 15 -66 1   Freedom -44 0 -44 0   Noa 184 0 184 4   Michelle 79 10 89 2
  Jeťák -111 0 -111 0   Jeťák -16 0 -16 1   Jeťák -30 0 -30 2   Baťa 267 10 277 4

 

Play off
  Plejer $ BČSM S Poř
1 Baťa -181 26 -155 4
2 Havel 114 55 169 1
3 Betlfurt 22 14 36 3
4 Noa 45 76 121 2
5 Freedom -174 7 -167 8
6 Tomáš 45 17 62 6
7 Martin 124 0 124 5
8 Michelle 5 0 5 7
9 Ota 54 0 54 11
10 Alena -190 0 -190 12
11 Jeťák 66 0 66 10
12 Kája 70 0 70 9

 

 

 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.